WordPress plugin – Nicer permalinks for Vietnamese

Remove ugly characters like %xx from your permalink

Người đọc thích (dù có thể không nhớ) những đường dẫn không chứa biến hay số đếm. Spider hay robot của các cỗ máy tìm kiếm cũng vậy. Một URL có dạng:

http://www.joomquery.com/url-dep-cho-wordpress

sẽ đẹp hơn các URL sau:

Perihelion Drupal Theme

http://www.joomquery.com/2008/04/url-dep-cho-wordpress/

http://www.joomquery.com/archives/123

Nếu bạn dùng WordPress, hãy vào Settings/Permalinks/

và điền %postname% vào ô Custom Structure.

 

Như vậy tiêu đề bài viết đã gần với domain và không thông qua folder nào khác:

http://www.joomquery.com/sample-post/

Nếu blog có n tiêu đề trùng nhau, WordPress sẽ tự đánh số -n vào sau URL của bạn.

Nếu bạn viết blog tiếng Anh thì URL trên là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên nếu blog của bạn với tiêu đề là tiếng Việt có dấu thì sẽ phát sinh nhiều “phần trăm” (%số) ngoài ý muốn:

http://www.joomquery.com/url-d%e1%ba%b9p-cho-blog-wordpress/

Như vậy làm thế nào để URL “sạch”? Đơn giản, bạn sẽ không gõ dấu tiếng Việt cho tiêu đề blog. Còn nếu bạn viết blog bằng tiếng Việt đầy đủ thì sao? Bạn có thể chỉnh sửa thủ công URL, gõ không dấu, thêm bớt từ… với Permalink ngay bên dưới tiêu đề blog trong lúc soạn thảo ở WYSIWYG (WordPress 2.5 trở lên) hoặc Post Slug (WordPress phiên bản cũ hơn).

Đến đây bạn đã thấy tính đa thanh của tiếng Việt đã phát huy tác dụng. Ít ra “nàng” giúp bạn phải luôn cố gắng chinh phục thử thách. Hãy tự hào về điều đó!

Một plugin của Đỗ Quang Tú, Nicer permalinks for Vietnamese sẽ giúp bạn tự động xóa hết “phần trăm” trên URL.

Tip:  keyword nằm trong URL là 1 trong những yếu tố Onsite SEO cho website của bạn đấy!

Download: wordpress.org/extend/plugins/nicer-permalinks-for-vietnamese/

Leave a comment