http://fpe.hnue.edu.vn/ – Faculty of political education – khoa Giáo dục chính trị – ĐH Sư phạm HN

http://fpe.hnue.edu.vn/ – Faculty of political education – khoa Giáo dục chính trị – ĐH Sư phạm HN

Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao về chuyên ngành Giáo dục chính trị của cả nước.

Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được chính thức thành lập từ ngày 9 tháng 11 năm1976. Cho đến nay, Khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trải qua chặng đường lịch sử 30 năm. Ba mươi năm ấy, Khoa Giáo dục chính trị đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để có được thành công, đã có biết bao nhiêu trăn trở, nghĩ suy và thấm đượm trên mỗi trang giáo án của thầy, trên những trang vở ghi, những dòng nhật ký của trò, là tình thầy trò nhớ mãi không nguôi…

Leave a comment